-->

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  CMA PL Sp. z o.o., ul. Wielicka 181A/14, 30-663 Kraków, KRS: 0000287685, NIP: 9451968783, REGON: 356549517;
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD następuje poprzez e-mail: iod@cma.pl;
 3. Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, adresowych, kontaktowych zgodnie z następującymi celami:
 • realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonywanie umowy zawartej zakresie świadczenia usług
 • podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przez zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń CMA
 • podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes CMA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • podejmowanie innych działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów CMA ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i marketingowych
 • podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes CMA (art. 6 ust. lit. f RODO).
 1. Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy oraz świadczenia usług.
 3. W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;
 1. Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez CMA indywidualnie i z należytą uwagą.
 2. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;
 5. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;

Ponadto CMA pragnie zapewnić, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy staranności, aby zapewnić należytą ochronę. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pracownicy odbywają szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z ochrony danych osobowych.

Organizujesz wydarzenie? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!